Ruduksen kiviainesmonttujen lähinaapureille avattu Naapurisivut

Rudus Oy:n kivenottotoimintaa on siellä mistä saa kiveä. Ottotoiminta on aina luvanvaraista ja voidaan sallia myös alueilla lähellä asutusta. Haluamme olla hyviä naapureita, kuunnella heitä ja kertoa louhosalueidemme toiminnasta.

Rudus.fi-nettisivuille on avattu uusi osio Naapurisivut. Ne on tarkoitettu kiviaineksen ottoalueiden lähinaapureille sekä kuntien viranomaisille helpottamaan tiedonkulkua tuotannon ja naapuruston sekä viranomaisten välillä.
Naapurisivut löydät Rudus.fi:stä kohdasta Rudus yrityksenä/Naapurisivut tai suoralla osoitteella:


Avatuilla Naapurisivuilla tiedotetaan kiviaineksen ottoalueiden naapureille toimipisteiden ajankohtaisista asioista.

Naapurisivut tiedottaa…

Naapurisivuilla tiedotetaan toimipisteiden ajankohtaisista asioista, kuten tuotannon tai muun toiminnan muutoksista millä voi olla vaikutusta naapureihin sekä mahdollisesti montuilla järjestettävistä tapahtumista, keskusteluilloista ja toiminnan esittelykierroksista. Tietoa toimipisteistä, tuotannon vaiheista sekä mittauksista saa helposti nyt yhdestä paikasta, www.rudus.fi/naapurit.

Rudus Oy Naapurisivut avattu 2

Naapurisivuilta löytyvät myös ohjeet tekstiviestipalvelun tilaamisesta. Palvelun tilanneet saavat etukäteen ilmoitukset räjäytyksistä omaan puhelimeen tekstiviestillä. Räjäytyksistä ei tiedoteta Naapurisivuilla.

Naapurisivut avattu kuudelle montulle

Ensi vaiheessa avattiin naapurisivut montuista, jotka sijaitsevat lähimpänä asutusta. Jatkossa uusia naapurisivuja avataan joustavasti. Tällä hetkellä sivut löytyvät seuraavista louhosalueista:

  • Mäntymäki (Nurmijärvi)
  • Inkoo
  • Talma (Sipoo)
  • Kulmakorpi (Espoo)
  • Rajavuori (Kotka) - sivut avataan lokakuun aikana
  • Okeroinen (Hollola)

 

Tekstiviestipalvelun tilanneet saavat ilmoitukset räjäytyksistä etukäteen tekstiviestillä.


Lisätietoja:

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit