Nurmijärven ja Tuupakan tehtailla on karsittu turhat työturvallisuusriskit pois

Rudus voitti 28.3.2019 julkistetussa Betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailuissa sekä Betonituote- että Valmisbetoni-sarjat. Tuomariston mukaan Rudus erottui voittoisissa sarjoissaan joukosta selkeästi vetäen usean pisteen kaulan seuraavaksi tulleisiin kilpakumppaneihinsa.

Betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailu järjestettiin jo 11 kerran. Kilpailu käytiin yhteensä 56 tuotantolaitoksen kesken kolmessa eri sarjassa. Sarjavoittajat valittiin tehtailla tehtävien auditointien ja tehtaan turvallisuutta kuvaavien tunnuslukujen perusteella.
Betonituote-sarjassa parhaille pisteille pääsi Ruduksen Nurmijärven betonituotetehdas. Valmisbetonisarjassa etevimmäksi todettiin Ruduksen Tuupakan valmisbetonitehdas.

Tehtäväkohtaiset riskinarviot ovat monen työturvallisuuteen liittyvän toimenpiteen pohjana.

Rudus työturvallisuuskilpailun sarjavoitot 2019

Turhat riskit pois

Nurmijärven betonituotetehtaan yksikönpäällikkö Jari Rautiaisen mukaan riskien hallinta on työturvallisuuden kannalta olennaista.
– Tehtäväkohtaiset riskinarviot ovat monen työturvallisuuteen liittyvän toimenpiteen pohjana. Riskit käydään läpi työntekijöiden kanssa ja laaditaan toimenpiteet niiden poistamiseksi tai pienentämiseksi – ja sitten toteutetaan suunnitellut toimenpiteet.
– Jos joku työ poikkeaa normaalista arkirutiinista, siitä tehdään aina pikariskinarvio. Esimerkiksi monet korjaus- ja huoltotyöt ovat tällaisia. Pikariskinarvioissa työvaiheet ja muut tehtävään liittyvät asiat käydään läpi ennen toteutusta.
– Emoyhtiömme CRH:n 16 määräystä kuolemantapausten estämiseksi on isona ohjenuorana. Niiden perusteella on työturvallisuustoimintaa rakennettu Ruduksen kaikissa toimipisteissä. Paljon huomiota on kiinnitetty muun muassa liikennejärjestelyihin, merkkausmaalauksiin, putoamissuojaukseen sekä yleiseen järjestykseen ja siisteyteen, Jari Rautiainen kertoo.

Nurmijärven betonituotetehtaalla käsitellään painavia tuotteita, joten niin nostojen kuin liikenteen aiheuttamien vaaratekijöiden huomioiminen on tärkeässä roolissa.
– Teemme paljon elementtejä, jotka eivät ole vakio- tai varastotuotteitamme. Tällöin on joka kerta mietittävä, kuinka kaikki työvaiheet muotin teosta aina elementin kuljetukseen työmaalle saadaan sujumaan turvallisesti.

Yhdessähän tätä tehdään, jokaisen panos on tärkeää. Kiitokset koko tehtaan porukalle.

Yhteinen työ tuottaa tulosta

Rudus on ollut työturvallisuuden edistämisessä rakennusalan edelläkävijä. Systemaattinen ja tavoitteellinen toiminta on tuottanut myös tulosta: reilussa kymmenessä vuodessa Ruduksen tapaturmataajuus on pudonnut kymmenesosaan.
Rudus tekee työturvallisuusasioissa myös yhteistyötä sidosryhmiensä kanssa sekä toimii aktiivisesti rakennusalan työturvallisuusryhmissä.
Tällä hetkellä Ruduksella on kolmen henkilön työturvallisuustiimi, joka opastaa ja tukee tuotannon linjaorganisaatioita työturvallisuusasioissa.

Kaikille on tärkeää, että jokainen pääsee terveenä töistä kotiin.

Työturvallisuus on pitkälti myös asennekysymys.
– Tehtaalla huomaa, miten asenne on viime vuosina muuttunut. Esimerkiksi henkilökohtaisten suojainten ja huomiovaatteiden käyttö on arkipäivää ja itsestään selvä asia. Kaikille on tärkeää, että jokainen pääsee terveenä töistä kotiin, Jari Rautiainen toteaa.
– Haasteellisinta on saada kaikkien Rudukselle työtä tekevien asenne työturvallisuuteen oikealle tolalle. Tämä työ jatkuu yhä, lisää Ruduksen työturvallisuuspäällikkö Kari Lohva.
Jari Rautiainen toteaa palkinnon olevan yksi osoitus siitä, että työturvallisuuden hyväksi tehdyt toimenpiteet tuottavat tulosta.
– Kyllähän meitä kaikkia kannustaa nähdä oma sijoituksemme valtakunnallisella tasolla. Olemme selvästi oikealla tiellä. Yhdessähän tätä tehdään, jokaisen panos on tärkeää. Kiitokset koko tehtaan porukalle.

Rudus nurmijärven ja tuupakan tehtaat voittivat työturvallisuuskilpailun sarjavoitot 2019

  • Kokonaiskilpailun voittajan valitsee sarjavoittajien keskuudesta kolmijäseninen tuomaristo. Voittaja julkistetaan Betoniteollisuuden Kesäseminaarissa Tampereella 23.8.2019.
  • Työturvallisuuskilpailun tavoitteena on ollut yritysten työturvallisuustyön motivaation kohottaminen, hyväksi todettujen turvallisuuskäytäntöjen levittäminen ja yritysten turvallisuudesta vastaavien henkilöiden kannustaminen. Kilpailu liittyy oleellisena osana RT:n ”Nolla tapaturmaa 2020” -tavoitteeseen.

Lisätietoja:

Rudus Oy
Kari Lohva, työturvallisuuspäällikkö
050 4061 508
kari.lohva@rudus.fi 


Teksti: Leena-Kaisa Simola

 

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit