Esisuunniteltu on enemmän kuin puoliksi tehty

Elpo-talotekniikkaelementtien esisuunnittelu säästää aikaa, vaivaa ja rahaa. Paras tulos saadaan, kun tilaajan, suunnittelijoiden ja valmistajan yhteistyö alkaa mahdollisimman aikaisin. Skanskan ja Ruduksen yhteistyössä Elpo-hormien esisuunnittelu on jo vakiintunut käytäntö.

Ruduksen Elpo-hormien Kotkan tehtaalla toimii 13 elementtisuunnittelijan tiimi, joka hioo asiakkaalta tulleiden lähtötietojen perusteella hormimitoitukset kohdilleen. Kun yhteistyötä tehdään tilaajan kanssa tiiviisti jo projektin alkumetreiltä, esisuunnittelusta saadaan paras hyöty.
Esisuunnittelun tarkoituksena on lyödä lukkoon hormien ulkomitat tarkistamalla hormin sisässä kulkevan tekniikan vaatima tila niin, että palo- ja äänitekniset vaatimukset täyttyvät.

Elpo hormi hyvin sopivat tilaajan ja valmistajan edustajat samalle puolelle pöytää

Kuva (yllä): Hyvin sopivat tilaajan ja hormielementtien valmistajan edustajat samalle puolelle pöytää: talotekniikkapäällikkö Arttu Sipilä (vas.) Skanskalta sekä projektimyyjä Viivi Ethólen, projektipäällikkö Valtteri Leskinen ja suunnittelija Kaisa Lavonen Rudukselta tutkivat Elpo-talotekniikkahormien esisuunnitelmia. Tosin suunnitelmia tulostetaan paperille enää todella harvoin.


Elpo-hormien projektimyyjä Viivi Etholén sanoo, että esisuunnittelun tärkein tavoite on saada asiakkaan työmaalle juuri siihen paikkaan ja tarkoitukseen parhaiten soveltuva talotekniikkahormi sekä etsiä asiakkaalle taloudellisesti järkevin kokonaisuus talotekniikan toteutukseen. Lisäksi optimoidut hormikoot voivat tuottaa asiakkaalle lisää myytäviä neliöitä.
– Mitä aikaisemmin pääsemme mukaan keskusteluun projektin muiden suunnittelijoiden kanssa, sen joustavammin pääsemme eteenpäin ja sitä suurempi hyöty saadaan, Viivi Etholén sanoo.
– Tilaajan puolelta arkkitehdille tärkeää on hormin koko ja LVIS-suunnittelijoille sen sisältämä tekniikka. Yhdessä käydään läpi kaikkien tarpeet ja toiveet. Ja me Elpo-suunnittelussa sovitamme tämän kaiken yhteen. Elpo-hormi on hyvin joustava eli toimiva ratkaisu löytyy varmasti, elementtisuunnittelija Kaisa Lavonen lisää.

Työmaalle saadaan juuri siihen paikkaan ja tarkoitukseen parhaiten soveltuva talotekniikkahormi.

Esisuunnitelma jo tärkeä paperi

Arttu Sipilä toimii Skanska Etelä-Suomen asuntorakentamisyksikön talotekniikkapäällikkönä. Hän on vastannut talotekniikkahormien hankinnasta neljä vuotta ja ollut osaltaan mukana myös suunnittelun ohjauksessa.
– Tilaajana olen hyvin tyytyväinen yhteistyöhön ja toimintatapaan Ruduksen kanssa, Arttu Sipilä kuittaa.

Elpo hormi elpot kuuluvat skanskan tapaan rakentaa asuinkerrostaloja etelä suomessa

Kuva: – Meillä puhutaan talotekniikkahormeista niiden nimellä eli Elpoina. Elpot kuuluvat Skanskan tapaan rakentaa asuinkerrostaloja Etelä-Suomessa, joten suunnittelijamme ottavat ne mukaan suunnitelmiin jo varhaisessa vaiheessa, Arttu Sipilä Skanskalta sanoo.


Etelä-Suomen asuntorakentamisyksikkö käyttää kohteissaan Elpo-talotekniikkahormeja.
– Myös suunnittelijamme tietävät sen eli kaikkiin suunnitelmiin otetaan Elpo-hormit mukaan jo aikaisessa vaiheessa. Vaikka paljon rakennammekin, niin harvoin on kahta täysin samanlaista kohdetta. Esimerkiksi kerrostalon alakerran mahdolliset ravintolat ja liiketilat vaikuttavat hormien ratkaisuihin. Näin ollen tarkistamme suunnitelmat aina Ruduksen kanssa ennen tilaamista ja tuotantoa, Arttu Sipilä toteaa.

Sipilä korostaa esisuunnittelun merkitystä myös asuntokaupan ja siihen liittyvän juridiikan kannalta.
– Esimerkiksi rakennuslupaan tarvittavat suunnitelmat ovat meille jo sopimusteknisiä papereita eli hormien koot pitää olla niissä oikein. Hormit eivät sisälly myytäviin asuinneliöihin, mutta niiden koolla saattaa olla vaikutusta asunnon käytettävyyteen. Jos jostain syystä hormi ei mahdukaan sille varattuun tilaan, tämä heijastuu kohteen suunnitelmiin eri tavoin, ja meidän pitää selittää se tilaajalle ja asukkaalle.

Kerralla kuntoon

Ruduksen projektipäällikkö Valtteri Leskisen mukaan varsinkin LVIS-suunnittelijoiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä on tärkeä rooli hormien esisuunnittelussa.
– Monasti he ottavat itse suoraan yhteyttä ja pyytävät tarkistamaan joko yksittäisen hormin tai kohteen kaikkien hormien mitoitukset. Varmistamme, että hormit sopivat arkkitehtisuunnitelmissa oleviin tilavarauksiin LVIS-suunnitelmien mukaisella tekniikkasisällöllä. Aikaisessa vaiheessa tehdyllä esisuunnittelulla vältytään yllätyksiltä myöhemmissä vaiheissa. Yllättävät muutokset aiheuttavat usein ylimääräisiä kustannuksia, joten esisuunnittelu ”kerralla kuntoon” -periaatteella tuo selvää säästöä.
– Jokainen työmaalla tehty ylimääräinen piikkaus tarkoittaa likaa, pölyä ja harmia sekä menetettyjä euroja, Leskinen lisää.
– Esisuunnittelu on myös osa Elpo-hormien kokonaistoimitusta eli siitä ei veloiteta asiakasta erikseen.

Asiakkaalle etsitään taloudellisesti järkevin kokonaisuus talotekniikan toteutukseen.

Helpotusta työmaan arkeen

Arttu Sipilän mukaan rakennusalalla on yleisenä tavoitteena hakea hyväksi todettuja vakioratkaisuja ja nostaa esivalmistuksen astetta.
– Mitä enemmän saadaan asioita sovittua paperilla, sen helpompaa niiden toteuttaminen on työmaalla. Käytännössä se tarkoittaa muun muassa sitä, että työaikaa säästyy, mutta kyse on myös työturvallisuudesta, Sipilä toteaa.

Elpo hormi luotto ruduksen ammattitaitoon

Kuva (yllä): – Voin luottaa Ruduksen ammattitaitoon hormien esisuunnittelussa. Se antaa minulle mielenrauhaa, Arttu Sipilä toteaa.


Valtteri Leskisen mukaan Ruduksen Elpo-elementtien suunnittelijat pitävät myös aina mielessään sen, miten eri ratkaisuilla voidaan helpottaa työmaan arkea.
– Esimerkiksi työmaa-aikaiset sähkönousut, vesijohdot ja pölynpoistoputkitukset on helppo ottaa huomioon ja lisätä hormeihin jo esisuunnitteluvaiheessa. Näin voidaan helpottaa työmaan arkea ja parantaa työturvallisuutta, Leskinen sanoo.

Yhteistyösopimus lisää luottamusta

Valtteri Leskinen korostaa, että esisuunnittelussakin kumppaneiden keskinäinen luottamus on oleellista. Yksi yhteistyösopimuksen eduista on, että esisuunnittelu tehdään automaattisesti ja ajoissa.
– Skanskan ja Ruduksen jo useamman vuoden jatkunut yhteistyösopimus mahdollistaa nopean ja automaattisen vuorovaikutuksen puolin ja toisin. Yhteistyösopimus helpottaa kaikkien osapuolten töitä ja antaa selvää lisäarvoa, Leskinen toteaa.
– Yhdessä Ruduksen kanssa seuraamme tuotannon ja laskennan aikatauluja ja näin kaikki ovat tietoisia mitä tuleman pitää. Rudus voi siltä pohjalta suunnitella myös omaa tuotantoaan, Arttu Sipilä jatkaa.
– Rudus osaa ottaa hyvin huomioon tilaajan näkökulman. Samasta asiasta ei tarvitse mainita monesti, vaan kaikki otetaan heti vakavasti ja toimitaan sen mukaan. Voin luottaa siihen, että esisuunnittelu Ruduksen kanssa sujuu eikä siellä nosteta käsiä pystyyn. Näin ollen minun ei tarvitse huolehtia töiden sujumisesta, mikä antaa minulle mielenrauhaa.
– Joskushan homma toimii niinkin, että Rudukselta muistutetaan minua: ”olisi aika tehdä…”, Arttu Sipilä nauraa.

Tilaajana olen hyvin tyytyväinen yhteistyöhön ja toimintatapaan Ruduksen kanssa.

Yhteistyösopimus mahdollistaa sen, että Rudus tekee pyytämättä esisuunnittelua jo tarjouslaskentavaiheessa.
– Hiljattain kiinnitimme huomiota siihen, että eräässä suunnitelmassa ilmanvaihtoratkaisu poikkesi normaalista. Me olisimme voineet sen valmistaa, mutta työmaalla asentaminen olisi ollut mahdotonta. Mietimme, miten asian voisi ratkaista ja teimme Skanskalle ehdotuksen, joka käytiin heidän suunnittelijoidensa kanssa läpi. Niin se sitten toteutettiin, Viivi Ethólen kertoo.
– Siinä taas kerran huomasin yhteistyön merkityksen. Itse emme olisi asiaa huomanneet, mutta Rudus mietti oma-aloitteisesti vaihtoehtoja ja ongelma saatiin ratkaistua. Esimerkillistä toimintaa, Arttu Sipilä kiittää.

Viivi Ethólen muistuttaa, että toki esisuunnittelua tehdään kaikille asiakkaille.
– Totta kai aina haetaan optimaaliset hormiratkaisut jokaiselle asiakkaalle. Tosin jos esisuunnittelu tehdään vasta tilauksen jälkeen, siitä saatava hyöty ei ole niin iso, joten suosittelen tekemään tilauksen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

 

Lisätietoja:


Teksti: Leena-Kaisa Simola
Kuvat: Olli Urpela

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit