Yhteistyö työmaan kanssa korostuu vaativissa hankkeissa

Rudus Oy:n liiketoimintajohtaja Mikko Vasaman mukaan Kehä I Keilaniemi -hanke on näyttänyt toteen, miten oleellista materiaalintoimittajan ja työmaan yhteistyö on mittavassa rakennusprojektissa.

Logistiikan merkitys korostuu ahtaalla työmaalla ja jatkuvan liikenteen puristuksessa.
– Ei auta, vaikka betonitoimitukset lähtevät ajallaan tehtaalta, jos auto ei löydä työmaalla oikeaan paikkaan. Kiitokset SRV:n työnjohdolle siitä, että betoniautojen reitit ovat olleet työmaalla hyvin ohjeistetut. Työmaalla on tilauksiin lisätty esimerkiksi tiedot betoniautojen odotuspaikoista ja betonipumppujen sijainnista, Mikko Vasama sanoo.

Logistiikan suunnittelussa on hyödynnetty myös drone-kuvia ja työmaalla näyttömiehet ovat opastaneet autoja ja pumppuja.
– Valut onkin saatu sujumaan hyvin saumattomasti.

Kehä i keilaniemi havainnekuva

Kuva (yllä): Kehä I Keilaniemi -projektissa  Otaniemi–Keilaniemi–Tapiola –alueesta rakennetaan yhteneväistä kaupunkirakennetta. Kehä I:n liikenne siirrettään tunneliin, jonka päälle rakennetaan puisto.


Tehostettua ja ennakoivaa laadunvalvontaa

Yhteistyötä on tehty myös laadunvarmistuksessa.
Tehostetun ja ennakoivan laadunvarmistuksen avulla eliminoitiin virheet työmaalla.

Logistiikan merkitys korostuu ahtaalla työmaalla ja jatkuvan liikenteen puristuksessa.

Ruduksen kehittämän BetoPlus-ohjelman avulla laskettiin ennakkoon rakenteiden lämmön- ja lujuudenkehitys eri olosuhteissa ja resepteillä. Reseptit testattiin ennakkoon mahdollisimman kattavasti. Lujuus varmistettiin vielä erikseen käyttämällä useissa valuissa silikaa sementin lisäksi. Silika parantaa myös betonin tiiviyttä.
– Tehostettu laadunvalvonta varmistaa valmisbetonin laadun koko työmaan ajalta. Kattava laadunvalvonta on hyväksi koko alalle, Mikko Vasama toteaa.

Lue lisää / Rudus Pro:


Kehä i keilaniemi yleiskartta ajosuunnat 1

Kehä I Keilaniemi

 • Hankkeessa Kehä I:n liikenne siirretään tunneliin maan sisään ja tunnelin päälle rakennetaan puisto
 • Tilaaja ja rahoittaja: Espoon kaupunki
 • Tienpitäjän edustajana Liikennevirasto, suunnittelussa ELY-keskus
 • Pääurakoitsija: SRV Infra Oy
 • Pääsuunnittelijat: Sweco Ympäristö Oy, Pontek Oy, Pohjatekniikka Oy
 • Hankkeen kustannus noin sata miljoonaa euroa

Hanke lukuina

 • Rakennus- tai parannustöitä eri tieosuuksilla yhteensä 4,2 km
 • Tunnelia 450 m
 • Melusuojausta 1 km
 • Uusia tai kunnostettavia kevyen liikenteen väyliä 2,7 km
 • Uusia siltoja 8 kpl
 • Levennettäviä tai korjattavia siltoja 2 kpl
 • Louhintaa 350 000 m3
 • Maankaivuuta 300 000 m3

Ruduksen toimitukset:

 • Valmisbetonia noin 65 000 m3
 • Infratuotteet, yhteensä noin 540 tonnia
  • Kansilaattaelementtejä 67 kpl
  • Tukimuureja 10 kpl
  • Betonikaiteita 64 jm
 • KT-tuotteet, yhteensä noin 1 220 tonnia
  • Kaivoja noin 285 kpl
  • Putkia noin 1 400 jm
 • Kiviainekset noin 25 000 tonnia
 • Maisematuotteita 526 tn
  • Graniittisia reunakiviä 2,7 km
  • Graniittisia noppa- ja nupukiviä 100 tn

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit