Luottavaisesti kohti tulevaisuutta

– Rudus saavutti 120 vuoden merkkipylvään viime vuonna. Vuonna 1897 teollinen toiminta alkoi Lohjan Kalkkitehdas Osakeyhtiön nimellä. Pitkät perinteet antavat työllemme vankan perustan ja perspektiiviä, sanoo toimitusjohtaja Mikael Fjäder.

Mikael Fjäder Rudus Pro helmikuu 2018 – Henkilöstöllä täytyy olla mahdollisuus kehittää omaa työtään ja käyttää työssään omia vahvuuksiaan, Mikael Fjäder sanoo.

Suomen johtavana kivipohjaisten rakennusmateriaalien valmistajana Rudus on aktiivinen toimija alan kehittämisessä. Katse on tiukasti kohti tulevaisuutta. Kehittäminen parhaimmillaan on yhteistyötä eri sidosryhmien välillä.
– Käynnistämämme Lumo-ympäristöohjelma on hyvä esimerkki siitä, miten voidaan saada saman pöydän ääreen eri osapuolia ja aluksi mahdottomaltakin tuntuvissa hankkeissa löytää yhteisiä intressejä. Kaikki toimintahan on kuitenkin ihmisten keskinäistä tekemistä ja esimerkiksi ympäristöasioissa meitä ohjaa yhteinen tavoite, sillä haluavathan kaikki ympäristön voivan hyvin, Mikael Fjäder sanoo.

Hän muistuttaa, että kiviainesten tuottaminen yhteiskunnan tarpeeseen on tärkeää.
– Pyrimme kuitenkin kaikin keinoin turvaamaan ja edistämään luonnon monimuotoisuutta. Meillä on yhteistyökumppaneina hyviä asiantuntijoita ja haluamme kehittää toimintamalleja, joka mahdollisuuksien mukaan huomioi luonnonsuojelulliset näkökohdat.

Motivoitunut henkilöstö

Kaiken toiminnan perustana on motivoitunut henkilökunta. Tällöin on Mikael Fjäderin mukaan olennaista, että henkilöstöllä on mahdollisuus kehittää omaa työtään ja käyttää työssään omia vahvuuksiaan.
– Työnteon pitää olla myös yhteisöllistä. Vaikka me ruduslaiset toimimme monissa toimipaikoissa eri puolilla Suomea, aina pitää löytyä yhdessä tekemisen meininkiä.
– Oma tehtäväni on tukea ja luoda edellytykset organisaation mahdollisimman hyvään suoriutumiseen.

Ruduksen Helsingin toimisto muutti viime syksynä uusiin tiloihin Pitäjänmäelle.
– Olemme pääkonttorissamme yhteisessä monitoimitilassa, mikä edistää sisäistä yhteistyötä entisestään.

Vuoden aikana on sekä yrityksen organisaatiota että johtoryhmää uudistettu mm. eläköitymisten myötä. Uusia kasvojakin on tullut joukkoon monta.
– Muutokset eivät ole itsetarkoitus, vaan ne pitää näkyä entistäkin parempana tekemisenä.

Asiakkaiden luottamus lunastetaan omalla osaamisellamme.

Yhteistyötä asiakkaiden kanssa

Mikael Fjäder sanoo, että yhteistyötä sekä asiakkaiden että muiden kumppaneiden kanssa pitää jatkuvasti kehittää.
– Materiaalitoimittaja voisi esimerkiksi tulla jo nykyistä aikaisemmin mukaan suunnitteluun ja tuoda aktiivisesti omaa asiantuntemustaan mukaan ratkaisumalleihin, jotka hyödyttävät kaikkia osapuolia. Tällaisesta yhteistyöstä on saatu hyviä kokemuksia.
– Meidän tulee osaltamme turvata, että työmailla asiat sujuvat sovitusti ja aikatauluissa. Asiakkaiden luottamus lunastetaan omalla osaamisellamme.

Mikael Fjäder muistuttaa, että Rudus on osa kansainvälistä CRH-konsernia.
– Me hyödynnämme myös kansainvälistä osaamista monin tavoin ja konsernitasolla pyrimme mm. oppimaan toisiltamme hyviä käytäntöjä.

– Suhdanneherkkyys on rakennusalan jatkuva haaste. Orkesterin on pystyttävä virittäytymään aina uudelleen tilanteiden muuttuessa.

Materiaalit ja suhdanteet tuttuja

Mikael Fjäder tuli vuonna 2008 Rudukselle.
– Partek, Paroc, Optiroc-Maxit, joka nykyisin tunnetaan nimellä Weber, Fjäder luettelee edellisiä työpaikkojaan.
– Yli kolmenkymmenen vuoden aikana monet kivipohjaiset rakennusmateriaalit ovat tulleet tutuksi, hän lisää.

Fjäderin mukaan alan suhdannetilanne näyttää nyt hyvältä.
– Alan ongelmana on nyt muun muassa työvoimapula, joka näkyy materiaaliteollisuudessakin. Toisaalta ikääntyminen vie paljon tekijöitä eläkkeelle ja samalla katoaa alan osaamista.
– Suhdanneherkkyys on rakennusalan jatkuva haaste. Orkesterin on pystyttävä virittäytymään aina uudelleen tilanteiden muuttuessa.

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit