Pentti Lumpeelle Betoniyhdistyksen mitali

Pentti Lumpeelle on myönnetty BY-mitali betonitekniikan ja Betoniyhdistyksen hyväksi tehdystä ansiokkaasta toiminnasta. Lumme on varmasti mitalinsa ansainnut. Hän perää alalle uusia betoniviisaita.

Tekn.lis. Pentti Lumme on betonialalla hyvin tunnettu sekä pitkän ammattiuransa että lukuisten luottamustoimiensa ansiosta. Pentti tuli vuonna 1990 Ruduksen palvelukseen (silloin Lohja Oy) ja jäi eläkkeelle kehitysjohtajan tehtävistä syyskuussa 2016.

Pentti Lumpeen mukaan osaavista betonihenkilöistä on nyt melkoinen puute ja siihen auttaa vain koulutus sekä oppilaitoksissa että yrityksissä.

– Betonin valmistus on betoniteollisuusyritysten tärkeimpiä ydintoiminta-alueita. Tässä toimessa on jatkossakin oltava riittävät betoniteknologiset taidot omaavia henkilöitä, jotka ovat motivoituneita tehtäväänsä. Motivaatio syntyy, kun työtä arvostetaan ja tekijöistä pidetään huolta. Tässä asiassa johdolla on tärkeä rooli. Betonin valmistajilla pitää olla tukenaan henkilöstöä, joihin he voivat tukeutua, jos ongelmia tai muuta tarvetta esiintyy.

Jatkuvaa tutkimusta

Pentti Lumme sanoo betonialan tarvitsevan myös jatkuvasti uutta tutkimusta.

– Enkä tarkoita huipputiedettä ja väitöskirjatasoa, vaikka niitäkin toki tarvitaan, hän tarkentaa.

– Betonitekniikasta ja betonirakenteista löytyy jatkuvasti käytännönläheistä selvitettävää, jossa muun muassa betoniprofessuuri voisi olla apuna. Näitä aiheita löytyy betoniyrityksistä, urakoitsijoiden eteen tulleista ongelmista ja myös suunnittelijoiden pöydiltä. Aiheita löytyy esimerkiksi kuitubetonista, betonin käyttäytymisestä matalissa ja korkeissa lämpötiloissa, jälkihoidon vaikutuksesta betonin lujuuteen ja säilyvyyteen erilaisissa rakenteissa, betonin tiivistyksen vaikutuksesta betonin lujuuteen sekä lattioiden pintojen laminoitumisilmiöstä, Lumme luettelee.

– Tutkimustulosten avulla voidaan antaa lisäarvoa asiakkaiden kanssa käytäviin keskusteluihin, muustakin kuin hinnasta.

Pentti Lumme korostaa, että betoniprofessuurilla on tärkeä osa alan arvostuksen säilyttäjänä. Nykyinen professuuri on viisivuotinen, josta neljä vuotta on vielä jäljellä.

– Betoniteollisuuden tulisi käytännön toimin kuten diplomitöinä, tutkimusprojekteina ja opetustukena antaa tukensa koulutukselle ja tutkimukselle. Näin Aalto-yliopisto tulisi vakuuttuneeksi siitä, että ala katsoo tarvitsevansa jatkossakin yliopistotasoista koulutusta ja tutkimusta.

Pentti Lumpeella on myös ”luova” suhde betoniin. Mitalin perusteluissa mainitaan hänen olevan esimerkki betonin monien mahdollisuuksien oivaltajasta, sillä hän on myös erinomainen kuvanveistäjä – ja materiaalina tietenkin betoni.

Pentti Lumpeen ansioita ja perusteluja mitalille

 • 4 kertaa BY:n hallituksessa
 • tehnyt aloitteen BY:n normikortiston perustamiseksi
 • ollut mukana monissa BY:n toimikunnissa
 • luennoinut monilla BY:n kursseilla
 • Tekesin Terve talo -ohjelman johtoryhmän jäsen
 • edistänyt betonirakenteiden kosteuden hallintaa
 • mukana monissa tutkimushankkeissa
 • Kestävä Kivitalo -yritysryhmän perustaja
 • lisenssiaattityö 80-luvulla betoniterästen lujuusluokitusten nostosta
 • pitkä ura Lohja Oy:n, Lohja Ruduksen ja Rudus Oy:n palveluksessa
 • konsultti ja kuvanveistäjä

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit