Tuoretta tietoa betonin laadusta

Valmisbetonin laatukysymysten taustatekijät ovat viime viikkoina selkiytyneet siten, että tapaukset voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: P-lukubetonien korkean ilmapitoisuuden ilmiöön ja keskeneräisistä kohteista näytteitä porattaessa ilmenevään betonin kypsyyskysymykseen.

Betonivalmistajan laadunvarmistustoiminnoissa ei ole todettu puutteita

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on selvittänyt betoniasioita. Tapausten välillä ei ole tähän mennessä löydetty sellaista yhtenevää tekijää, joka selittäisi betonin laatuongelmat. Betoninäytteiden lujuusmittaustuloksissa on ollut eroja betoninvalmistajan laadunvarmistusnäytteiden sekä valun jälkeen otettujen näytteiden välillä. Betonivalun työmenetelmissä sekä betonin jälkihoidossa on tapahtunut poikkeamia. Betonivalmistajan laadunvarmistustoiminnoissa ei ole todettu puutteita.

Näytteitä on edelleen tutkittavana ja tulosten myötä arviot ongelmista tulevat tarkentumaan. Tukesin tähänastisten selvitysten perusteella ongelmat liittyvät pääosin pakkasen ja suolarasituksen kestävään P-lukubetoniin. Tukes suosittelee rakennusteollisuudelle, että käytettäessä betonia vaativissa kohteissa, otettaisiin käyttöön laajempia laadunvarmistustoimenpiteitä, joilla varmistetaan suunnitellun lujuuden toteutuminen. Tukes, Rudus ja muut rakennusalan toimijat jatkavat yhteistyössä tutkimuksia.

Lisätietoja Tukesin julkaisemasta tiedotteesta