Äänekosken biotuotetehdas on betonin juhlaa

Metsä Group julkisti keväällä 2015 päätöksen uuden biotuotetehtaan rakentamisesta Äänekoskella toimivan sellutehtaan viereen. Rakennustyöt käynnistyivät välittömästi, ja koko 1,2 miljardin euron projekti saadaan valmiiksi syksyllä 2017. Tähän summaan suhteutettuna on varsin luonnollista, että paikalla valettavaa betonia pumpataan työmaalla kuusinumeroinen kuutiometrimäärä.

Tästä noin 100 000 kuutiosta merkittävä osa valmistuu Ruduksen mobiilitehtaalla.

– Olemme täydentäneet ja täydennämme näitä logistiikaltaan ja kustannustehokkuudeltaan optimoituja toimituksia läheisiltä kiinteiltä tehtailtamme, jotta kukin työmaan osa saa tarvitsemansa mahdollisimman joustavasti ja täsmällisesti, kertoo myyntijohtaja Marko Mäntynen Rudus Oy:stä.

Mäntysen mukaan päätös mobiilitehtaan perustamisesta oli selkeä; näin saatiin nykyaikainen valmisbetonin tuotantolaitos poikkeuksellisen suuren kohteen äärelle. Ruduksen asiakkaille lyhyt toimitusmatka ja -aika merkitsi suurta helpotusta heidän täyttäessään rakennuttajan asettamia erittäin tiukkoja aikataulullisia tavoitteita.

– Tämä on korostunut tänä keväänä, sen jälkeen kun viime talvena koko työmaan oli pidettävä parikin viikkoa taukoa kireiden pakkasten takia, kertoo hankintapäällikkö Ilkka Kovanen Rakennusliike Porrassalmi Oy:stä.

Rakennusliike Porrassalmen urakkaan kuuluvat turbiinilaitoksen paikallavalut ja käyttökonttorin runkourakka. Erityisesti turbiinilaitoksen valut ovat Kovasen mukaan olleet suuri tekninen ja aikataulullinen haaste.

– Suurin yksittäinen valu on ollut noin tuhannen kuutiometrin pohjalaatta, jonka valoimme kerralla noin yhden vuorokauden aikana. Toimitukset pelasivat erinomaisesti, kuten muissakin valuissamme täällä, Kovanen toteaa.

 

Vaativaa tekniikkaa tiukassa aikataulussa

Pääosan Äänekosken biotuotetehtaalle valmistettavasta betonista on kestettävä voimakkaita kemiallisia rasituksia. Tehdaspäällikkö Jouni Lehtinen toteaa, että tästä syystä betonille oli asetettu vaatimus sulfaatinkestävyydestä, mutta se on aivan normaalia ammattitaitoisille  betoninvalmistajille.

_ Pakkasenkestävyysvaatimus on meille niin ikään selkeä juttu. Mobiilitehtaan porukka on kokenutta ja ammattitaitoista. Kun kuljetus- ja pumppauskalusto lisäksi on ensiluokkaista, olemme voineet keskittyä urakoitsija-asiakkaidemme palvelemiseen, Jouni Lehtinen kertoo.

Poikkeuksellisen tiukka aikataulu on ollut silti haaste koko ketjulle. Tiukimpina päivinä betonia on tarvittu samanaikaisesti useille asiakkaille ja samallekin asiakkaalle jopa useisiin yhtaikaisiin valuihin. Kuorimoa, hakkeenkäsittelylaitosta ja kuorivarastoa urakoiva Kreate Oy on ollut tällaisten ratkaistujen haasteiden äärellä.

– Valmisbetonitehtaan läheisyydellä on ollut totta kai iso merkitys. Valut täällä ovat meidänkin näkökulmastamme ainutkertaisen järeitä. Hakkeenkäsittelylaitokseen rakennamme kolme hakevarastoa, joiden keskelle betonoidaan hakeruuvin tukipiste eli ”stakkeri, joka monimuotoisena betonirakenteena on haastava. Hakkeenkäsittelyn pinta-ala on yhteensä kuusi hehtaaria, kertoo Kreaten työpäällikkö Antti Rämä.

Kuorimon suurimpia betonirakenteita ovat kuorimarumpujen kolme perustusta, kun taas muodoltaan haastavimpia ovat hakkureiden kolme perustusta. Mittakaavaa hankkeen koosta antaa se, että koko työmaan kaikkiin perustuksiin kuluu betonia saman verran kuin noin 5 000 tavallisen kokoiseen omakotitaloon. Kaikki perustusvalut tulevat hoidetuiksi vajaassa puolessatoista vuodessa eli joka arkipäivä biotuotetehtaalla ”perustetaan” alun toistakymmentä ”omakotitaloa”.

 

Betonia kaivannoissa ja korkeuksissa

Sulfaattiselluloosan valmistusprosessin keskeisiä vaiheita on kaustisointi, jonka yhteydessä prosessiin lisättävät kemikaalit muokataan sellunkeittoon sopivaan muotoon eli valkolipeäksi. Kaustisointilaitoksen keskeisiin osiin kuuluvat muun muassa meesauuni ja kalkkisiilo. Näiden rakennusten perustukset ja runko tehdään yleensä paikallavalubetonista, niin myös Äänekoskella. Valuja on tehty sekä kaivannoissa että korkealla maanpinnan yläpuolella.

_ Valut ovat sujuneet hyvin – saimme laatutavaraa täsmälliset määrät oikeaan aikaan, kertoo työpäällikkö Timo Tuomas Lapin Teollisuusrakennus Oy:stä.

Kaustisointilaitoksen lisäksi Lapin Teollisuusrakennus vastaa Äänekosken biotuotetehdastyömaalla tehdasalueen putkisiltojen ja käyttökonttorin perustusten sekä happi- ja klooridioksidilaitoksen valuista. Lapin Teollisuusrakennus saa betonitekniset työnsä muiden urakoitsijoiden tavoin pääosin valmiiksi kuluvan vuoden kesällä. Tämän jälkeen töiden painopiste tehdasalueella siirtyy prosessilaitteiden asennuksiin ja lopulta prosessin testaamiseen. Urakoitsijoiden panosta tarvitaan loppuun saakka. Kaikki betoni on siinä vaiheessa jo kovettunut ajat sitten.

 

Äänekosken biotuotetehdas

Rakennuttaja: Metsä Fibre Oy

Kokonaisinvestointi: 1,2 mrd €

Selluntuotantokapasiteetti: noin 1,3 milj. tn/a

Rakennustyömaan aikataulu: toukokuu 2015–syksy 2017

Ruduksen betonitoimitukset toukokuuhun 2016 mennessä: noin 30 000 m3, kokonaistoimitukset 50 000–60 000 m3

Suurimmat paikallavalukohteet: turbiinirakennus, kaustisointi, puunkäsittely

 

Lisätietoja:

Rudus Oy
myyntijohtaja Marko Mäntynen,
p. 040 570 9512, marko.mantynen@rudus.fi