Yksi Rudus, yhteiset asiakkaat

Miten asiakas löytää oikean myyjän tarvitessaan Ruduksen tuotteita? Jo kysymys on väärä! Asiakkaan ei tarvitse tietää kuin yksi sana: Rudus.

Asiakkaat haluavat saada palvelua helposti. Heillä ei ole aikaa eikä halua etsiä tuotteita – eikä varsinkaan niiden myyjiä.

Rudus on suuntaamassa toimintaansa entistä asiakasystävällisempään suuntaan vastaamalla myös tähän haasteeseen. Tavoitteena on, että asiakkaat saavat tietoa ja palvelua kaikilta Ruduksen yhteyshenkilöiltään yli toimiala-rajojen.

Oulussa ollaan jo pantu toimeksi.

– Me aloitimme istumalla ensin keskenämme saman pöydän ääreen, sanoo Valmisbetoni Pohjois-Suomen aluejohtaja Perttu Salmela.

Salmelan kanssa uutta toimintamallia alkoivat suunnitella Kiviaines Pohjois-Suomen aluejohtaja Jarkko Peräaho sekä Betonituotteiden yksikönpäällikkö Mauri Tumelius. Yksi yhteinen Rudus alkoi hahmottua.

Mitä asiakas haluaa kuulla?

Asiakasta on kuunneltava. Oulun kolmikko otti myös käänteisen tavan lähestyä asiakasta: mitä asiakas haluaa kuulla?

– Teimme itse yritysesittelyn, joka keskittyy paikalliseen toimintaan ja tarjontaan. Sehän asiakkaita kiinnostaa. Asiakkaat olivat melkein otettuja, kun huomasivat esityksen olevan meidän itsemme tekemä, Perttu sanoo.

Oulussa on pidetty kaikkien toimialojen yhteisiä asiakastilaisuuksia, markkinointikierroksia ja messuja, joissa on isännöity yhtenä Ruduksena. Eri kohderyhmille on kerrottu kattavasti Ruduksen tuotteista ja ratkaisuista. Myyjät myös tarjoavat asiakkaille kaikkia Ruduksen tuotteita asiakkaan tarpeiden mukaan riippumatta siitä, edustaako myyjä juuri niitä tuotteita.

– Ei myyjien tarvitsekaan olla joka tuotteen asiantuntijoita. Kun päästään yksityiskohtiin, niistä vastaa sen toimialan myyjä, Jarkko sanoo.

– Vaikka nyt periaatteena on, että kaikki myyvät kaikkia, kaupan teon hetki on toinen juttu. Jos asiakas on tilannut valmisbetonia tai kiviaineksia, niin silloin pitää puhua niistä, Perttu lisää.

Keskitytään asiakkaisiin

Oulussa ollaan vahvasti sitä mieltä, että nyt on aika keskittyä asiakkaisiin ja myyntiin.  Asiakkaisiin otetaan aktiivisesti yhteyttä, kysellään kuulumisia ja varsinkin tarpeita.
– Myyjien on toimittava siten, että asiakkaiden ei tarvitse stressata. Toiminnan on oltava sujuvaa. Jos asiakas ei löydä helposti Rudukselta oikeaa yhteyshenkilöä tai tarvitsemaansa tuotetta, hän hakee ne muualta, Perttu sanoo.

Perttu, Mauri ja Jarkko ovat yhtä mieltä siitä, että uusi toimintatapa vaatii asennemuutoksen.

– Ei meilläkään mitään ohjekirjaa ole ollut. Mutta kun toimimme yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaan, saadaan asiat hoitumaan uudella tavalla.

Asiakkailta on saatu positiivista palautetta siitä, että nyt heillä on Ruduksen yhteyshenkilölle vain yhdet kasvot.

– Eräskin urakoitsija sanoi, että hänen yhteistyönsä Ruduksen kanssa on henkilöitynyt. Hyvä niin – me ihmisethän olemme Rudus, Perttu sanoo.

Yhteisin kortein

Perttu ja Mauri antavat tunnustusta Jarkolle ja kiviaines-toimialalle, jossa toiminta on laitettu hyvin samanlaiseen muottiin koko Suomessa. Esimerkiksi tarjoukset ovat kaikkialla samanlaiset. Heidän mukaansa olisikin hyvä ensin yhtenäistää toimialan käytännöt. Sen jälkeen yhteinen Ruduskin toteutuu helpommin.

– Tietysti paikallisuus täytyy aina ottaa huomioon. Esimerkiksi stadissa betoniautot pyörivät parinkymmenen kilometrin säteellä, mutta Pohjois-Suomessa ei sadan kilometrin kuljetusmatka ole vielä mitään.

Perttu, Mauri ja Jarkko ovat samaa mieltä siitä, että yhteisen toiminnan tulee hyödyntää kaikkia osapuolia ja sen tulee olla myös tuloksellista.

– Kun markkinoit koko yritystä, autat myös työtoveriasi. Talon sisällä pitää olla täydellinen luottamus ja kaikkien tulee pelata avoimin kortein.