Nimitysuutisia Valmisbetoni- Kiviaines ja Kierrätystoimialoilla

Ruduksessa on tehty seuraavat nimitykset kevään 2015 aikana.

Ville Routama on nimitetty Valmisbetoni Etelä-Suomen aluejohtajaksi.

Antti Hujanen on nimitetty Valmisbetoni Väli-Suomen aluejohtajaksi.

Toni Räisänen on nimitetty Valmisbetoni Itä-Suomen aluejohtajaksi 1.7.2015 alkaen.

Petri Ilama on nimitetty Kiviaines Etelä-Suomen aluejohtajaksi.

Pia Rämö on nimitetty Kiviaines Länsi-Suomen aluejohtajaksi.

Tuomo Joutsenoja on nimitetty Kierrätyksen liiketoimintajohtajaksi.