Pihakiveyksen helppo mallinnos omalla tietokoneella

Rudus Formento GDL-kivikirjaston avulla voi mallintaa pihakivien erilaisia väri- ja ladontavaihtoehtoja ja laskea kivien menekki.

Rakennussuunnittelun ArchiCAD-ohjelmistossa käytettävä Formento GDL-kirjasto sisältää ladontakuvioita, tekstuureja sekä kiviobjektin, jolla suunnittelija voi mallintaa tarkemmin erilaisia väri- ja ladontavaihtoehtoja kolmiulotteisesti. Kirjaston avulla voi myös laskea betonikivien ja ladontakuvioiden pinta-alat ja menekit. Se helpottaa myös tarjouksen pyytämistä kivitoimittajalta.

Muita suunnitteluohjelmia varten Rudus Formento -kirjaston ladontakuviot on saatavissa erillisenä DWG-tiedostona. Lisäksi betonikivi-objektia voi geometrian osalta käyttää Autocad-ohjelmassa erikseen ladattavan ohjelmalaajennuksen avulla.

Älykäs järjestelmä antaa käyttäjälle mahdollisuuden keskittyä itse suunnitteluun. Suunnittelija saa objektikirjastosta todelliset, ajan tasaiset tuotetiedot, jolloin esimerkiksi vältetään virheelliset mitoitukset.

Virtuaalitilojen avulla suunnitelmat voidaan havainnollistaa asiakkaalle. Suunnitelmista nähdään, miten esimerkiksi eri ladontakuviot tai värivaihtoehdot istuvat ympäristöön. Objektikirjastossa on mallimateriaaleja ja ohjeissa neuvoja, miten kiviobjekteilla voi tehdä itse lisää esimerkiksi sekavärisiä ladontoja.

Lähes kaikki ladontakuviot ovat ohjelmoituja, minkä vuoksi tiedostot ovat pienikokoisia ja tiedonsiirto nopeaa.

Objektikirjasto on hyvä työväline, mutta suunnittelijan osaaminen ja ymmärrys betonikivirakentamisesta on kuitenkin ensisijaista.

Objektikirjaston voi ladata osoitteesta www.rudus.fi. Kirjasto toimii ArchiCAD 14 tai sitä uudemmassa ohjelmaversiossa sekä Windowsissa että Macintoshissa. Objektikirjaston mukana tulee käyttöopas.