Ryttylässä kiritetään yhdessä

Rudus referenssi soranottoalueen jälkihoito ryttylässä

Urheiluseura Ryttylän Kiri otti kutsun vastaan ja ryhtyi yhdessä Ruduksen kanssa miettimään paikallisen soranottoalueen jälkihoitoa. Kiriin kuuluvilta paikallisilta asukkailta kysyttiin vuonna 2013 toiveita alueesta ja pyydettiin kommentteja jälkihoito-suunnitelmaan. Ryttylän Kiri, Hausjärven kunnan viranomaiset ja Rudus suunnittelivat yhdessä asukkaille tarkoitettua virkistysaluetta. Hiihtoladut, frisbeegolf ja erilaiset tapahtumat tuovat elämää alueelle.

Luonnon monimuotoisuutta on edistetty poistamalla komealupiinia juurineen ja siemenineen. Vieraslajista syntynyt kasa peitettiin kahden metrin paksuisella maa-aineksella, jolloin saatiin pulkkamäeksi ja paahderinteeksi sopiva kumpu. Alueen eroosio-ojia on täytetty, mikä edistää sekä kasvien vesitasapainoa, veden puhdistumista että alueen turvallisuutta. Rauhoitetulle maslamolle on Ryttylässä luotu jo aikaisemmalla soranotolla hyvät kasvuolosuhteet. Erittäin herkkä kasvi otetaan alueen maisemoinnissa tarkoin huomioon. Maslamo-sana tarkoittaa haavaa, ja vanhan kansan mukaan kasvilla on hoidettu haavoja.

Virkistysalue valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä.