Kotkan liikennesolmu aukesi

Rudus referenssi e18 erillishanke kotkassa

Graniittirakennus Kallio on saanut juuri valmiiksi urakkansa E18:n erillishankkeessa Kotkassa. Rudus oli mukana mittavilla valmisbetonin, betonituotteiden ja maa-ainesten toimituksilla.

Kesällä 2014 alkanut tiivistahtinen urakka kesti puolitoista vuotta. Tänä aikana parannettiin Valtatie 7:ää Kotkan kohdalla noin yhdeksän kilometrin matkalla. Hanke paransi merkittävästi liikenteen sujuvuutta Kotkan eri kaupunginosien välillä.

Hankkeen pääurakoitsijana toimi Graniittirakennus Kallio Oy, tilaajana olivat Liikennevirasto ja Kotkan kaupunki. Hankkeen kokonaiskustannus oli 32 miljoonaa euroa.

Valtatie 7 on osa kansainvälistä Eurooppatie 18:ta ja EU:n tärkeäksi asettamaa niin sanottua Pohjolan kolmion liikennejärjestelmää. Valtatie 7 rakennettiin moottoritieksi Koskenkylän ja Kotkan välillä 2014.

Työt ja liikenne sujuivat

Urakan pääasialliset työt kohdistuivat Kyminlinnan ja Karhulan välille sekä Jumalniemeen.

Kyminlinnan eritasoliittymää sekä siihen liittyviä tiejärjestelyjä parannettiin. Jumalniemeen rakennettiin uusi eritasoliittymä, minkä lisäksi hankkeeseen sisältyi sillankorjaustöitä, katujärjestelyjä sekä melusuojausten rakentamista.

– Uusia siltoja tehtiin kuusi kappaletta, joista neljä Jumalniemen alueelle ja kaksi Kyminlinnan alueelle. Vesistösiltojen rakentaminen oli haastavaa, työmaapäällikkö Jussi Loikkanen GRK:sta kertoo.

Loikkasen mukaan urakasta teki haastavan ennen kaikkea aikataulu sekä se, että töitä tehtiin liikenteen keskellä.

– Ammattitaitoiselle rakentajalle tällainen infra-urakointi on sinänsä perustekemistä. Töiden ja logistiikan suunnittelussa piti kuitenkin ottaa tarkoin huomioon se, että muulle liikenteelle aiheutui mahdollisimman vähän haittaa, Loikkanen toteaa.

Rudus mukana monipuolisella palvelulla

Jussi Loikkasen mukaan materiaalitoimittajat kilpailutettiin heti, kun päätös urakasta oli saatu. Näin Rudus tuli mukaan projektiin jo alkuvaiheessa. Ruduksen kokonaispalveluun kuului valmisbetonia, betonielementtejä ja maa-aineksia.

Rudus toimitti valmisbetonia noin 10 000 kuutiota. Infrarakentamisen kyseessä ollessa lähes kaikki massat P-lukubetoneita.

– Pidimme valmisbetonin puolelta urakoitsijan kanssa aloituspalaverit kaikista isommista valukohteista urakan aikana. Lisäksi GRK hyödynsi Ruduksen BetoPlus-palvelua, lämpötila-loggereita vietiin erityisesti siltojen kansien valuihin. Tarvittaessa mallinsimme ohjelmalla etukäteen rakenteiden lujuuden ja lämpötilan kehitystä, tuotepäällikkö Teemu Liimatainen Rudukselta kertoo.

Kiviaineksia toimitettiin tai noudettiin Ruduksen Kotkan Rajavuoren kiviainesottoalueelta työmaalle reilut 273 000 tonnia.

Suurin menekki oli karkeilla murskeella (0-125) ja louheella eli noin 170 000 tonnia. Loput 100 000 tonnia koostui hienommista kalliomurskeista ja pengerrystäytöistä.

– Yhteistyö GRK:n osaavien mestareiden kanssa sujui jouhevasti ja joustavasti. Sovittelimme omia työaikojamme useinkin asiakkaan tarpeita vastaaviksi, kiviainesmyyjä Annamaria Ruuskanen Kiviaines Itä-Suomi/Kymenlaaksosta kertoo.

– Ruduksen valmistamia betonituotteita toimitettiin kolmelta eri tehtaalta yhteensä noin 2 400, Infraelementtien myyntipäällikkö Marko Ruotsi kertoo.

Nurmijärven tehtaalta toimitettiin 474 perustuselementtiä, 839 pengerkaide-elementtiä sekä 355 siltakaide-elementtiä.

Lappeenrannan tehtaalta toimitettiin meluseiniin 588 sokkelielementtiä, 87 meluseinän anturaa ja yksi porttaalipylvään perustus. Kurikan tehtaalta toimitettiin 64 laiturielementtiä.

Graniittirakennus Kallio ja Rudus ovat toimineet pitkään kumppaneina ja yhdessä on toteutettu hyvinkin isoja, mielenkiintoisia projekteja. Palaamme aiheeseen Ruduksen seuraavassa asiakaslehdessä.


Ruduksen toimitukset E18:n erillishankkeeseen Kotkassa:

  • valmisbetonia 10 000 m3
  • 170 000 tonnia karkeaa mursketta (0-125) ja louhetta
  • 100 000 tonnia hienompia kalliomursketta ja pengerrystäyttöjä
  • 474 perustuselementtiä
  • 839 pengerkaide-elementtiä
  • 355 siltakaide-elementtiä
  • 588 meluseinien sokkelielementtiä
  • 87 meluseinän anturaa
  • 64 laiturielementtiä
  • 1 porttaalipylvään perustus


LUE LISÄÄ INFRAELEMENTEISTÄ JA PYYDÄ TARJOUS