Tiedotteet medialle

Ruduksen kivet tukemassa – Länsi-Uudellemaalle kaksi uutta kosteikkoa

Sujuvassa yhteistyössä – WWF Suomi, maanomistajat, Rudus Oy – kesän vesienhallintakohteet Länsi-Uudellamaalla etenevät vauhdilla. Siuntion Vikträskin rannalle valmistuu veden virtausta hidastava ja vettä puhdistava kosteikko, ja Raaseporin Kärrbyhyn rakennetaan vesienhallintakokonaisuus.  
Vesienhallintakohteiden toteutukseen tarvittavan kiviaineksen lahjoitti Rudus Oy. 

Rudus on tehnyt yhteistyötä WWF:n vesienhallintakohteissa vuodesta 2018 ja lahjoittanut kiviaineksen useisiin vesistöjen tilaa parantaviin hankkeisiin niin virtavesikunnostuksissa kuin kosteikkojen rakentamisessa.

...

Ruduksen vastuullisuuskatsaus summaa saavutukset vuodelta 2022

Suomen johtava betonituotteiden ja kivipohjaisten rakennusmateriaalien valmistaja Rudus on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Haastavasta maailmantilanteesta huolimatta Rudus on pysynyt tavoitteissaan: kokonaispäästöt ovat vähentyneet 13 prosenttia vertailuvuodesta 2019. Myös luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä Rudus jatkaa vahvana edelläkävijänä.   

...

Ruduksen EEJ-betonimursketta infrarakentamiseen Espoossa: ”Jäte-sana voitaisiin poistaa käytöstä”

Syyskuun alusta ”Ei enää jätettä” eli EEJ-betonimursketta on voitu käyttää rakentamisessa tietyin reunaehdoin kuin mitä tahansa vastaavaa luonnonkiviainesta. Espoon Kivenlahdessa EEJ-betonimursketta käytettiin ajoradan rakentamiseen.

– Kiertotalouden puolestapuhujana sana ’jäte’ voitaisiin mielestäni poistaa kokonaan käytöstä, toteaa hankesuunnittelija Iina Kallio Espoon kaupungilta.

...
 1 2 3  ...   

Digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija
Rouvinen Sari
020 447 7391

Markkinointipäällikkö
Maisematuotteet
Suikki Iia
020 447 4660