Rakennusalan luontopositiivisilla ratkaisuilla uuteen normaaliin

Rakennusteollisuus RT:n koostama ja julkaisema biodiversiteettitiekartta näyttää suuntaa rakennusalan luontopositiiviselle siirtymälle. Luontopositiivisuus tarkoittaa toiminnasta aiheutuvien haittojen välttämisen lisäksi myös luonnon tukemista ja elvyttämistä.

Tiekartta kertoo rakennusalan suuresta vaikutuksesta luontokatoon Suomessa, mutta esittää samalla runsaasti keinoja luontokadon pysäyttämiseksi. Keinojen laajamittainen käyttö vaatii kuitenkin mullistuksen rakentamisen koko arvoketjulla. 
Ruduksessa arvoketjutarkastelu on jo aloitettu sen myötä, kun yhtiö liittyi vuonna 2022 ensimmäisten suomalaisten yritysten joukossa kansainväliseen SBTN-verkostoon sekä sitoutui asettamaan tieteeseen perustuvat luontotavoitteet.
– SBTN-verkoston jäsenenä voimme varmistaa tekevämme luonnon monimuotoisuuden hyväksi kaiken sen, mitä yritys voi nykyisen, globaalin tiedon valossa tehdä, toteaa Vasama.

Rakennusalan aiheuttamista tuntuvista luontovaikutuksista huolimatta alan yrityksillä yksinään on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa siihen, missä ja miten Suomessa rakennetaan.
– Toimintamalleja uudistamaan tarvitsemme mukaan myös eri sidosryhmiä, kuten kaavoittajat, rahoittajat, tilaajat ja useat lähitoimialamme, kertoo tiekarttatyötä koordinoinut johtaja Juha Laurila Rakennusteollisuus RT:stä ja jatkaa:   
– Luontopositiivisista ratkaisuista kuten uusiomateriaalien käytöstä pitää tulla uusi normaali ja taloudellisesti kannattavaa. Tämä edellyttää, että kehitämme Suomessa sääntelyä, maankäyttöä ja esimerkiksi kiertotalouteen liittyviä lupakäytäntöjä ja kannustimia.

Muutokset rakennusalalla Suomen biodiversiteettitavoitteita vauhdittamassa

Biodiversiteettitiekartta linjaa, että rakennusala pyrkii kohti nettopositiivisuutta eli tuottaa luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta enemmän hyötyjä kuin haittoja. Tavoitteena on saada rakennusala laajasti mukaan niin, että luonto on näkyvästi ja mitattavasti elpymässä vuonna 2030.
– Yrityksillä on jo luontoa hyödyttäviä ratkaisuja ja merkittävää potentiaalia kehittää niitä lisää. Esimerkkejä mahdollisuuksista löytyy niin teollisuuden sivuvirroista kuin köyhtyneeseen ympäristöön erilaisten luontotyyppien tuomisesta ja lajikirjon lisäämisestä. Tulevaisuudessa luontolähtöisyys voi tarkoittaa alalle uutta liiketoimintaa ja edullisempaa rahoitusta, tiekarttatyön ohjausryhmää johtanut SRV:n kehitysjohtaja Miimu Airaksinen uskoo.


Lisätiedot:

  • Rudus Oy: Mikko Vasama, toimitusjohtaja, puh. 050 357 0383, etunimi.sukunimi(a)rudus.fi
  • Rakennusteollisuus RT: Juha Laurila, johtaja, puh. 050 412 3637, etunimi. sukunimi(a)rt.fi

Uutinen julkaistu Rudus Prossa

Tiekartta ladattavissa: https://www.rt.fi/luonto  

 

---

Viisi nostoa biodiversiteettitiekartasta:

  1. Rakennusteollisuuden biodiversiteettitiekartan tavoitteena on saada rakennusala laajasti mukaan luontokadon pysäyttämiseen ja luonnon monimuotoisuuden elvyttämiseen niin, että luonto on näkyvästi ja mitattavasti elpymässä vuonna 2030.
  2. Tavoitteeseen päästään, kun yritykset integroivat biodiversiteetin osaksi liiketoimintastrategioitaan ja -mallejaan sekä arvioivat ja raportoivat vaikutuksensa ja riippuvuutensa luonnon monimuotoisuudesta koko arvoketjunsa mitalta.
  3. Rakennusalan toimien on tähdättävä maan, meren ja luonnonvarojen käytön vähentämiseen, ilmastonmuutoksen hillintään, saasteiden ja luonnon häiriön vähentämiseen sekä vieraslajien ehkäisyyn.
  4. Rakennusalan luontopositiivisen siirtymä edellyttää rakennusteollisuuden sidosryhmiltä mahdol- listavaa toimintaympäristöä mm. kaavoituksen, luvituksen, sääntelyn ja rahoituksen osalta.
  5. Rakennusalan on myös kyettävä luomaan uudistavia ratkaisuja, joilla pystytään parantamaan paikallisia luontoarvoja lähtötilanteeseen verrattuna.


Tiekartan tekijät: 

Rakennusalan biodiversiteetti tiekartan on laatinut Rakennusteollisuus RT yhteistyössä sidos- ryhmiensä ja Gaia Consulting Oy:n kanssa. Hanke on osa hallitusohjelman mukaista eri toimialaliittojen tiekarttatyötä, joka on osa Suomen ilmasto- ja energiastrategiaa.

Rudus oli mukana tiekarttatyössä sen ohjausryhmän jäsenenä sekä osallistui johdolle, sidosryhmille ja jäsenyrityksille järjestettyihin työpajoihin.

 

Tiedostot:
/kuva-rudus-oy.jpg