Cubis-järjestelmä suojaa kaapeleita Metsä Groupin biotuotetehtaalla

Kemin biotuotetehdas on valmistuessaan pohjoisen pallonpuoliskon tehokkain puuta jalostava laitos ja se toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Kyseessä on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, arvoltaan 1,85 miljardia euroa. Moderni tehdas käynnistetään vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.

Rudus on ollut projektissa mukana toimittaen työmaalle muun muassa valmisbetonia ja betonituotteita. Uutena, innovatiivisena tuotteena toimituksissa on ollut mukana myös Cubis- kaapelisuojajärjestelmä, joka täydentää hyvin Ruduksen monipuolista, betonista valmistettujen infratuotteiden valikoimaa.

Cubis-järjestelmä koostuu modulaarisista Multiduct-kaapelisuojaelementeistä sekä Ultima Connect -kaapelikaivoista. Moduulien kiinnittäminen tapahtuu ilman erillisiä kiinnikkeitä, ne liitetään toisiinsa legopalikoiden tapaan. Cubis sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa kaapelikaivannoille on vähän tilaa. Myös kaapelien sijainti säilyy tiedossa, mikä helpottaa huolto- ja korjaustöitä.

Monikanavainen järjestelmä voidaan asentaa esimerkiksi raiteiden, teiden ja tunneleiden alle sekä siltojen ja maanalaisten kunnallistekniikkalinjojen yhteyteen.

Cubis ratkaisi tilaongelman

Fimpec Group Oy vastaa biotuotetehtaan rakennusvaiheen rakentamisen ja mekaanisten asennusten projektinjohto- ja työmaavalvontapalveluista Metsä Fibren kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Fimpeciltä projektin rakennuspäällikkönä toimii Eelon Lappalainen. Ennen biotuotetehtaan rakentamista hän oli jo tutustunut Cubis-järjestelmään aiemmassa raidehankkeessa, jossa selviteltiin tuotteita radanalitusjärjestelmäksi.

Biotuotetehtaan projektissa etsittiin ratkaisua suurille lattian alapuolisille lattiayhteyksille, jotka on perinteisesti toteutettu betonirakenteisina maanalaisina kanaaleina tai laajoina maanalaisten suojaputkien ryhminä.

– Toteutussuunnittelun vaiheessa kuivauskoneen alueella osoittautui, että perinteinen ratkaisu olisi erittäin haastava toteuttaa. Vaihtoehdoksi etsittiin päälaitetoimittaja Valmetin kanssa yhteistyössä Cubis-ratkaisu, jolla kaapeleiden sijoittelu oli mahdollista toteuttaa niille varattuun tilaan, Lappalainen kertoo.

– Tilankäytön kannalta Cubis-järjestelmä olikin erittäin hyvä valinta ja tilallisesti haasteellisissa kohteissa järjestelmän kustannustehokkuuskin on selkeämmin havaittavissa.

Kevyt, mutta kestävä

Cubis-järjestelmän asennussyvyys on matalampi ja puristuslujuus suurempi perinteisiin järjestelmiin verrattuna, joten sen asennus ei edellytä betonia tai erityisten täyttömateriaalien käyttöä osien kestävän ja vankan rakenteen ansiosta.

Multiductien raaka-aineena on HDPE. Yksittäiset osat painavat alle kaksikymmentä kiloa. Osien kuljetus ja käsittely on työmaalla helppoa, mikä parantaa myös työturvallisuutta. Kestävä rakenne ei myöskään vaurioidu pudotessa helposti.

Ruduksen Cubis-järjestelmä on ollut markkinoilla jo parisen vuotta. Hyviä kokemuksia on saatu muun muassa Raide-Jokerin työmaalta pääkaupunkiseudulta.

– Cubis-järjestelmä on erittäin monikäyttöinen kaikessa kaupunki- ja teollisuusrakentamisessa. Yhtenä uutena käyttökohteena ovat kauppakeskukset ja taloyhtiöt, joihin täytyy vetää tehokkaampia sähkökaapeleita sähköautojen lataamista varten, Ruduksen Infratuotteiden myyntipäällikkö Mikko Vierimaa toteaa.

Lue laajempi artikkeli ruduspro.fi -sivustolta tästä linkistä!

 

Cubis-kaapelisuojausjärjestelmän edut

 • kaivojen modulaarisuus - kaivokoot kohteen mukaan
 • sopii ahtaisiin paikkoihin, esim. kevyen liikenteen väylien rakentamiseen
 • hyvä säänkestävyys
 • helppo kiinnittää, ei erillisiä kiinnikkeitä
 • kevyt - helppo käsitellä työmaalla
 • taipuisa
 • nopea asentaa
 • asennussyvyys on matala - pienempi ja matalampi kaivanto
 • tulenkestävyys
 • kaivot valmistetaan kierrätysmateriaalista
 • huolto- ja korjaustoimenpiteiden helppous

 

Lisätietoja:

Rudus Oy

Mikko Vierimaa

Myyntipäällikkö, Infratuotteet, Infraelementit

050 575 6662, mikko.vierimaa(at)rudus.fi

 

Kuvatekstejä

(Kuva 1_Cubis_Rudus_Kemi)

Cubis-järjestelmään kuuluvien Multiduct-kaapelisuojien yhtenä etuna on niiden keveyden tuoma ergonomia työmaalla. Silti suojat ovat käytössä erittäin kestävä. Modulaariset elementit kiinnitetään ilman erillisiä kiinnikkeitä toisiinsa legopalikoiden tapaan.

(Kuva 2_Cubis_Rudus_Kemi)

Cubis-järjestelmän kaapelisuojia ja -kaivoja Kemin biotuotetehtaan työmaalla. Cubis-järjestelmän avulla kaapelit voitiin sijoittaa niille varattuun tilaan.

(Kuva 3_Cubis_Rudus_Kemi)

MULTIduct monikanavainen kaapelinsuojausjärjestelmä on moderni vaihtoehto perinteisille kaapelikanaville. Se voidaan asentaa raiteiden, teiden, tunneleiden, siltojen ja maanalaisten kunnallistekniikkalinjojen yhteyteen.

(Kuva 4_Cubis_Rudus_Kemi_Eelon Lappalainen)

– Tilankäytön kannalta Cubis-järjestelmä oli erittäin hyvä valinta ja tilallisesti haasteellisissa kohteissa järjestelmän kustannustehokkuuskin on selkeämmin havaittavissa, toteaa rakennuspäällikkö Eelon Lappalainen Fimpec Group Oy:stä.

(Kuva 5_Cubis_Rudus_Kemi_tyomaa)

Metsä Fibren biotuotetehtaan rakennustyöt ovat sujuneet aikataulussa. Moderni tehdas otetaan käyttöön vuoden 2023 loppupuolella. Tehdas on valmistuessaan pohjoisen pallonpuoliskon tehokkain puuta jalostava laitos ja se toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita