Väyläviraston mukaan Betoroc-murskeen käyttö maanteissä ja ratojen huoltoteissä ei vaadi hankekohtaista arviointia, Rudukselle arvio ensimmäisenä Suomessa

Ruduksen Betoroc-betonimurskeen soveltuvuus väylärakenteisiin on arvioitu Väyläviraston ohjeen Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa mukaisesti. Arvioinnin perusteella Betoroc-mursketta voidaan käyttää Väyläviraston ja ELY-keskusten maanteitä ja ratojen huoltoteitä koskevissa hankkeissa ilman erillistä hankekohtaista soveltuvuuden arviointia.

Betoroc-betonimurske on Ruduksen kehittämä CE-merkitty betonin kierrätyksen lopputuote. Betoroc sai Väylävirastolta uusiomateriaalien teknisen soveltuvuuden arvioinnin ensimmäisenä betonimurskeena Suomessa.

– Nyt tehty arviointi sujuvoittaa ja nopeuttaa hankekohtaista päätöksentekoa ja toimintaa ja siten osaltaan edistää Betorocin käyttöä. Hankekohtaisesti kuitenkin aina päätetään, mitä materiaalia käytetään. Ominaisuuksista ja laatuluokasta riippuen Betorocin käyttö on mahdollista tien kantavassa ja jakavassa kerroksessa, penkereessä, kaivantojen lopputäytöissä sekä ratojen huoltoteillä, toteaa asiantuntija Laura Valokoski Väyläviraston Tekniikka- ja ympäristöosastolta.

Edistetään uusiomateriaalien käyttöä

Laura Valokosken mukaan Väyläviraston uusiomateriaalien käytön ohjeen tarkoituksena on varmistaa, että arvioitavalla uusiomateriaalilla voidaan toteuttaa toimivia ja turvallisia rakenteita.

– Tavoitteena on mahdollistaa ja edistää uusiomateriaalien käyttöä poistamalla ja hallitsemalla tekniseen toimivuuteen mahdollisesti liittyviä epävarmuuksia ja riskejä. Keskeisiä tekijöitä arvioinnissa ovat muun muassa riittävä käyttöhistoria sekä suunnittelun ja käytön ohjeistus, Valokoski toteaa.

– On erittäin hienoa, että Väylävirastolla on tahtotila sujuvoittaa ja lisätä laadukkaiden kierrätysmateriaalien käyttöä hankkeissaan. Väylävirasto on suurimpia rakennuttajia, joten näemme tässä ison potentiaalin. Ruduksen Betorocin osalta teknisen soveltuvuuden arviointiprosessi oli hyvin sujuva, koska arviointia varten tarvittavat dokumentit löytyivät jo valmiina vuosikymmenten pitkäjänteisen kehitystyön tuloksena, toteaa Rudus Kierrätyksen tuotepäällikkö Jussi Ukkola.

Uusiomateriaalin teknisen soveltuvuuden arviointi on tilaajan vaatimus, ja se tehdään materiaalitoimittajan pyynnöstä. Materiaalitoimittaja vastaa muun muassa tarvittavien tutkimusten tekemisestä, aineiston kokoamisesta, tarvittavien ohjeiden laatimisesta ja soveltuvuuden osoittamisesta.

Arviointiprosessi on Väylävirastossa uusi, viime vuonna käynnistetty menettely, jota Valokosken mukaan hiotaan kokemusten ja palautteen perusteella.  – Aiemmassa ohjeessakin edellytettiin teknistä soveltuvuutta, mutta uudessa ohjeessa kerrotaan, miten soveltuvuus voidaan osoittaa. Samoin tarkistetaan ja dokumentoidaan muun muassa,  että tuotannon laatua valvotaan asianmukaisesti ja että käyttö on riittävästi ohjeistettu.

Valinnoilla säästetään luonnonvaroja

Väyläviraston tavoitteena on mahdollistaa ja edistää uusiomateriaalien käyttöä väylärakentamisessa.

– Olemme panostaneet muun muassa tutkimukseen ja kehitykseen jo vuosikymmeniä. Teemme työtä jäteperäisten materiaalien käytön mahdollistamiseksi myös jatkossa esimerkiksi arvioimalla pyynnöstä materiaalien teknistä soveltuvuutta sekä kehittämällä ohjeistusta ja hankintoja, Laura Valokoski kertoo.

– Betorocille nyt tehty soveltuvuuden arviointi on esimerkki pitkäjänteisen työn tuloksesta, jota sekä Väylävirasto että Rudus ovat tehneet. Suunta väylärakentamisessa on yhä enemmän luonnonvaroja säästäviin materiaalivalintoihin elinkaarinäkökulmaa ja rakenteiden kestävyyttä unohtamatta, Valokoski korostaa.

 

Kuvateksti

Ruduksen Betoroc-betonimursketta voi Väyläviraston tekemän arvioinnin perusteella käyttää Väyläviraston ja ELY-keskusten maanteitä ja ratojen huoltoteitä koskevissa hankkeissa ilman erillistä hankekohtaista soveltuvuuden arviointia. Betoroc sai tämän arvioinnin ensimmäisenä betonimurskeena Suomessa.

 

Lue artikkeli ruduspro.fi sivustolta tästä linkistä

 

Lisätietoja:

 

Rudus Kierrätys

Tuotepäällikkö Jussi Ukkola

044 260 7806

jussi.ukkola(at)rudus.fi

 

Väylävirasto, Tekniikka- ja ympäristöosasto

Asiantuntija Laura Valokoski

laura.valokoski(at)vayla.fi