Tervetuloa {{ storeName }}

Aseta tuotteiden toimitusosoite:

Toimitusosoite:

Ympäristövaikutusten arviointimenetelmä, YVA-hankkeet

Rudus Oy:n tuotanto tarvitsee  toiminnasta riippuen lähes aina ympäristöluvan tai maa-aineksen ottoluvan tai molemmat. Suurimmat hankkeet vaativat ympäristövaikutusten arvioinnin eli ns. YVA-menettelyn. YVA-lain ja -asetuksen mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä on sovellettava kiviaineshankkeeseen, kun louhinta- alueen pinta-ala on yli 25 hehtaaria tai otettava ainesmäärä vähintään 200 000 kiintokuutiometriä vuodessa. Lisäksi vähintään 50 000 tonnin vuotuinen maanvastaanotto edellyttää YVA-menettelyä, samoin kierrätysbetonin, -tiilen ja -asfaltin käsittely, kun mitoitus on enemmän kuin 100 tonnia vuorokaudessa. Seuraavassa on koottu Rudus Oy:n YVA-hankkeita, jotka voivat olla eri vaiheissa eri puolilla Suomea.

Yva Bastukärr osa-alueet 2016

YVA-hanke Bastukärr Sipoo

Rudus Oy selvittää kalliokiviaineksen ottamisen ja puhtaan ylijäämämaan sijoittamisen ympäristövaikutuksia Sipoon Bastukärrin alueella. Hanke koskee Sipoon Bastukärrin alueella tehtävää kiviaineksen ottoa, puhtaiden maa-ainesten vastaanottoa sekä kiviaineksen kierrätystoimintaa.


 

©Ilmakuva: Maanmittauslaitos avoin paikkatietoaineisto 12-2015