Tervetuloa {{ storeName }}

Aseta tuotteiden toimitusosoite:

Toimitusosoite:

WWF:n vesistökunnostukset Lahdessa, Siuntiossa ja Inkoossa

Uhanalaisille vaelluskaloille rakennettiin elintärkeät kalatiet sekä Itämeren rehevöitymistä vähentävä kosteikko Ruduksen lahjoittamilla kiviaineksilla.

Wwf rudus virtavesi yhteistyöhanke 2018 vaaka

Inkoon Västankvarnin laskeutusallas estää ravinteiden pääsyä Itämereen

Rudus on lahjoittanut tarvittavan kiviaineksen Inkoon Västankvarniin kesällä 2019 rakennettuun 1,6 hehtaarin kosteikkoon, joka vähentää Inkoonjoen ja samalla Itämeren ravinnekuormitusta ja rehevöitymistä. WWF:n vetämässä Vesiensuojelu 4K -hankkeessa (”kuormitus kuriin konkreettisin keinoin”) tehdään käytännön vesiensuojelutyötä yhdessä maanomistajien kanssa Siuntionjoen, Ingarskilanjoen ja Inkoonjoen valuma-alueilla läntisellä Uudellamaalla. Hanketta rahoittavat ympäristöministeriö ja WWF. Västankvarnin kosteikko on rakennettu Västankvarn Gårdin maille, ja sen on suunnitellut Tilanhoitajat Oy (Skogssällskapet Finland Oy).

Itämeren rehevöitymistä ja Suomenkin rannoilla runsaana kukkivaa sinilevää voidaan torjua tehokkaasti kosteikoiden avulla. Inkooseen valmistunut monivaikutteinen kosteikko suodattaa valumavesiä 250 hehtaarin alueelta estäen ravinteiden ja maa-aineksen kulkeutumisen Inkoonjokeen ja edelleen Itämereen. Kosteikko sijaitsee maa- ja metsätalousalueiden välittömässä läheisyydessä.

Kosteikko inkoo wwf rudus 2

(Kuva: WWF Suomi)

Lue lisää Rudus Prosta:


Lahden Erviänojan kunnostus poisti esteet virtavesikaloilta

Kevättalvella 2019 kunnostettiin WWF:n ja Lahden kaupungin ympäristöpalveluiden yhteisprojektissa kalatietä kulkukelpoiseksi virtavesikaloille taimenista ahveniin. Kiviaines joen kunnostukseen on peräisin Ruduksen Okeroisten maa-ainestenottoalueelta. Erviänojan kunnostukseen tarvittava kiviaineksen määrä oli parisataa kuutiota.

Wwf rudus okeroinen joen kunnostusta

Kun kalojen kulkureitti on saatu loivennettua ja esteet poistettua, siirretään jokeen lähistöllä elävää taimenen alkuperäiskantaa ja tehdään mäti-istutuksia. Sukukypsiä taimenia voi Erviänojassa uiskennella aikaisintaan viiden vuoden kuluttua istutuksista.

Lue lisää Rudus Prosta:


Siuntion Kirkkojoen kalatie mahdollistaa meritaimenen nousun Lempansån koskille

Rudus oli mukana WWF:n ja Uudenmaan ELY-keskuksen hankkeessa, jossa uhanalaisille vaelluskaloille rakennettiin kahden padon ohi kulkevat luonnonmukaiset kalatiet Siuntion Kirkkojokeen vuonna 2018.

Siuntionjokeen laskevan Kirkkojoen Lempansån kosket ovat erinomainen lisääntymisalue taimenille. Niiden alapuolelle rakennetut Munksin padot ovat kuitenkin estäneet vuosikymmenten ajan äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen nousun koskille lisääntymään. Kalatiet rakennettiin, koska patojen purkaminen ei ole ollut mahdollista.

Kirkkojoen kalatiet sisältyvät kansalliseen kalatiestrategiaan, joka tarkoittaa sitä, että alueen kalateiden arvioidaan olevan vaelluskalojen suojelussa valtakunnallisesti tärkeitä. Kyseessä oli lisäksi WWF:n kaikkien aikojen suurin virtavesihanke Suomessa.

Rudus toimitti Siuntion hankkeeseen niin seulottuja luonnonkiviä kuin suuria kiviä, joiden avulla luonnonmukaiset kalatiet rakennettiin. Kiviaineista toimitettiin noin kymmenen kasettikuormallista.

Lue lisää Rudus Prosta:

Rudus mukana wwf virtavesihanke siuntionjokeen laskeva kirkkojoen lempansån kosket munksin alapato

(Kuva: WWF Suomi)

Ruduksella on jokikunnostuksissa jo pitkät perinteet

Rudus on tukenut jokikunnostuksia jo pitkään. Vuoden 2014 aikana Rudus oli yhteistyökumppanina Hollolan purokunnostuksessa sekä Fiskarsinjoen kunnostuksessa. Vuonna 2015 tehtiin yhteistyötä muun muassa Kaakon jokitalkkari -hankkeessa. Pirkanmaalla Rudus on lahjoittanut kutusoraa usean vuoden ajan Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen kunnostushankkeisiin.

Ruduksen tuotevalikoimassa on jokikunnostuksiin hyvin soveltuvaa kutusoraa sekä poikaskiviä. Kutusoraa voidaan käyttää kalojen kutusoraikon tekoon. Kutusoraikon materiaalin on oltava riittävän karkearakeista ja kuohkeaa, jotta mäti säilyy siellä talven yli. Keväällä soraikosta kuoriutuville poikasille on tärkeää löytää läheltä karkearakeista ja huokoista kivikkopohjaa, jonka suojiin ne voivat mennä viettämään ensimmäisen elinvuotensa.

Lue lisää: