Tervetuloa {{ storeName }}

Aseta tuotteiden toimitusosoite:

Toimitusosoite:

WWF:n virtavesihanke Siuntiossa

Rudus Oy on mukana WWF:n ja Uudenmaan ELY-keskuksen hankkeessa, jossa uhanalaisille vaelluskaloille rakennetaan kahden padon ohi kulkevat luonnonmukaiset kalatiet Siuntion Kirkkojokeen. Rudus lahjoittaa hankkeessa tarvittavan kiviaineksen.

Wwf rudus virtavesi yhteistyöhanke 2018 vaaka

Siuntionjokeen laskevan Kirkkojoen Lempansån kosket ovat erinomainen lisääntymisalue taimenille. Niiden alapuolelle rakennetut Munksin padot ovat kuitenkin estäneet vuosikymmenten ajan äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen nousun koskille lisääntymään. Kalatiet rakennetaan, koska patojen purkaminen ei ole ollut mahdollista. Kirkkojoen kalatiet sisältyvät kansalliseen kalatiestrategiaan, joka tarkoittaa sitä, että alueen kalateiden arvioidaan olevan vaelluskalojen suojelussa valtakunnallisesti tärkeitä. Kyseessä on lisäksi WWF:n kaikkien aikojen suurin virtavesihanke Suomessa.

Rudus toimittaa Siuntion hankkeeseen niin seulottuja luonnonkiviä kuin suuria kiviä, joiden avulla luonnonmukaiset kalatiet rakennetaan. Kiviaineista toimitetaan noin kymmenen kasettikuormallista.

Lue lisää Rudus Prosta:


Rudus mukana wwf virtavesihanke siuntionjokeen laskeva kirkkojoen lempansån kosket munksin alapato

(Kuva: WWF Suomi)

 

Lisätietoa WWF:n sivuilta: