Porraselementtien värimallit – Luonnonkivi

Luonnonmateriaaleina graniiteille ja marmoreille on tyypillistä värien, kuvioinnin ja pintarakenteen vaihtelu. Siksi esiteltyjä graniitti- ja marmorimalleja on tarkasteltava yleisinä näytteinä kivilajin ominaisuuksista ja ulkonäöstä. Valittu kiviaines myydään sillä edellytyksellä, että väri ja olemus voivat vaihdella, kuten alkuperäisessä kiviaineksessa on tavanomaista. 

Luonnonkivi 012 Luonnonkivi 012 Hintaryhmä 1.
Luonnonkivi 009 Luonnonkivi 009 Hintaryhmä 2.

Vaikutukset väriin ja kuvioon

Luonnonkivimallit ovat yleisesti kivilajin ominaisuuksia kuvaavia. Absoluuttista yhdennäköisyyttä kuvan ja valmiin porrastuotteen välillä ei voida taata. Luonnonmateriaalien värivaihtelut eivät ole reklamaation aihe.


Katso myös värimallit:


Tiedot ja työkalut porrassuunnittelun avuksi: