Roomalainen verhous

Roomalainen verhouskivi tehdään eri kokoisista suorakaiteen ja neliön muotoisista kivistä. Muodotuva ladontakuvio on epäsäännöllinen, jolloin muuri läpimeneviä pysty- tai vaakasaumoja ei synny. Kivien näkyvä julkisivu on lohkottu ja saumapinnat on sahattu. Roomalainen muuriverhous katetaan tarvittaessa polttopintaisella kansikivellä.

Roomalainen verhous

Roomalainen verhous

Roomalainen verhouskivi tehdään eri kokoisista suorakaiteen ja neliön muotoisista kivistä. Muodotuva ladontakuvio on epäsäännöllinen, jolloin muuri läpimeneviä pysty- tai vaakasaumoja ei synny. Kivien näkyvä julkisivu on lohkottu ja saumapinnat on sahattu. Roomalainen muuriverhous katetaan tarvittaessa polttopintaisella kansikivellä.