Elemento portaiden mallinnustyökalut

Porraselementtien tietomallintaminen tehokasta nykyaikaa

Porrashuoneiden tehokkaaseen suunnitteluun on tarjolla suunnittelutyökaluja, joista hyötyvät niin arkkitehdit, rakennesuunnittelijat, työmaa, rakennuttaja kuin loppukäyttäjäkin. Tietomallinnuksen avulla porraselementtien suunnittelu ja valmistus on myös valmistajalle taloudellisesti tehokasta, mikä on tilaajan etu.

Suunnittelussa, mitoituksessa ja asennuksessa on huomioitava muut suunnitteluun annetut ohjeet.

Rudus Elemento GDL-objektikirjasto ja porraskomponentit soveltuvat ainoastaan Elemento-porrastuotteiden avulla tapahtuvaan suunnitteluun.Rudus Oy antaa molemmat työkalut käytettäväksi ”sellaisena kuin ne ovat”.
Työkalujen sisällöissä on pyritty virheettömyyteen, mutta sitä ei voida taata; käyttäjä vastaa objektikirjastojen ja niiden sisältämien tietojen käytöstä.


Rudus Elemento porrassovellus Prodlib-tuotekirjastoon

ProdLibin Elemento-porrassovellus on helppo ja nopea tapa mitoittaa sekä mallintaa porraselementit arkkitehtisuunnitelmiin valmistajan vakioratkaisuin jo luonnossuunnitteluvaiheessa. Käyttöliittymä on sama sekä AutoCAD- että REVIT-ohjelmissa, joten 2D-suunnitteluvaihe on huomioitu sovelluksessa.

Elemento-porrassovelluksessa on aluksi kaksi elementtityyppiä; suora ja kiertävä porraselementti. Tuotekirjastoon lisätään asuinrakentamisen suorat vakioportaat vaiheittain. Kiertävien portaiden osalta kehitystyö odottaa vielä ympäristöministeriön käyttöturvallisuutta koskevan asetuksen uusiutumista.

Lataa ProdLib ja Ruduksen kirjasto


Rudus Elemento GDL-objektikirjasto

Sisältää Rudus Oy:n valmistamat asuinrakentamisen vakioportaat. Työkalu toimii ArchiCAD 17 ja sitä uudemmissa ohjelmaversioissa sekä Windows- ja Macintosh-laiteympäristöissä.

Versio: 2.05 (update 1.10.2015)


Rudus Elemento porraskomponentit Tekla Structures 19

Sisältää Rudus Oy:n valmistamat asuinrakentamisen vakioportaat ja liitostyökalut. Työkalu toimii Tekla Structures 19.0 tai 19.1 ohjelmaversioissa. Toimivuus testattu myös uudemmissa versiossa.

Lataus Tekla Warehousen kautta.


Lisätietoa Tekla-asennuspaketista

Asennuspaketti on TS 19.x-yhteensopiva, eli voit asentaa työkalut 19.0 tai 19.1-versiolle. Asennuspaketin versionumero on 190.1.2
Asennuspaketti mahdollistaa työkalujen asentamisen kahdella eri tavalla:
- Automaattinen asennus, tällöin tiedostot kopioidaan käyttäjän koneella oikeisiin hakemistoihin ja työkalut ovat käytettävissä välittömästi Teklan käynnistämisen jälkeen
- Manuaalinen asennus, tällöin kaikki tarvittavat tiedostot kopioidaan käyttäjän valitsemaan hakemistoon. Tiedostot tulee sieltä siirtää esimerkiksi yritysympäristössä oikeisiin hakemistoihin. Tämä vaihtoehto on tarkoitettu sellaiseen käyttötapaukseen, jossa pääkäyttäjä siirtää tiedostot     yrityksen omaan Tekla Structures –käyttöympäristöön.
Asennuspaketti vaatii käyttäjältä järjestelmävalvojan oikeudet.