Suoritustasoilmoitukset, betoniset maisematuotteet