Katso ohjeet kiviainesten tilaamiseen ja toimitukseen

Suunnittele kiviaineksien määrät ja toimitukset huolella - säästät rahaa ja aikaa
Ruduksen valikoimissa on kaikki asianmukaisen rakentamisen vaatimat kiviainekset. Lisätilaukset toimitetaan usein vajaana kuormana ja ne maksavat suhteessa enemmän täysiin kuormiin. Lisäksi jos työmaakoneet on jo kohteessa ja kiviainekset loppuvat kesken, on työkoneen seisottaminen tontilla kallista.

Murskeet
Perusanturoiden alle ja muihin montun täyttöihin valitaan kantavaa kalliosta murskattua kiviaineslajitetta. Hyvin tiivistyvä ja kantava murske läpäisee tarvittaessa rakennuksen alla vaakasuunnassa liikkuvan veden.Kalliomurskeiden kastelu ja tiivistys antaa parhaan lopputuloksen.

  • Karkeimpia kalliomurskeita kuten 0/32, 0/56 ja 0/90 mm käytetään teiden ja katujen sekä muiden väylien kantavissa ja jakavissa kerroksissa lisäämään maarakenteen kantavuutta.
  • Hienompia kalliomurskeita kuten 0/11 ja 0/16 mm käytetään pihateiden, polkujen ja parkkialueiden pintakerroksessa sekä sorateiden pintakulutuskerrokseen.
Tutustu kuvan tuotteisiin

Kalliomurskeet sopivat tontin täyttöihin ja pintakerroksiin. Nämäkin tuotteet saat verkkokaupastamme.

Tilaa verkkokaupasta


Sepelit
Sepeleitä murskataan kalliosta tai sorasta ja niistä poistetaan hienoaines seulomalla murskauksen yhteydessä. Sepeleiden tavallisemmat käyttökohteet ovat salaojat, alapohjat ja sokkelien ympärille seinänvieruksiin.

Salaojasepelillä ja kapillaarikatkosepelillä varmistat rakenteiden pysymisen kuivina ja ehkäiset ennakolta erilaisten kosteusvaurioiden synnyn. 

Salaojasepeliä käytetään salaojaputkien ympärystäyttöihin, jonka tehtävä on johtaa vesi ympäröivästä maasta salaojaputkeen. Siksi salaojakiviaineksen rakeiden välissä pitää olla riittävästi huokostilaa, jossa vesi pystyy virtaamaan. On suositeltavaa erottaa salaojasepeli perusmaasta suodatinkankaalla, ettei hienoa kiviainesta sekoitu sepelin joukkoon ajan kuluessa.

  • kalliosepeli 5/16 on kalliosta murskattu ja seulottu kiviaineslajite kokoa 5-16 mm ja on hyvä valinta monille vettäläpäiseville rakennuspaikoille. Sitä on helppo lapiomiehen työstää ja koneellakin käsittely on vaivatonta. Tuotteesta on seulomalla poistettu hienoaines ja sitä käytetään normaalissa kuivatustilanteessa rakennuksen perusmuurin vastaisessa salaojituskerroksessa. Kalliosepelin vedenläpäisykyky on hyvä ja sitä voidaan käyttää myös pihan pintamateriaalina, jolloin hienoainesta ei kulkeudu jalkineiden mukana sisätiloihin.
  • kalliosepeli 16/32 eroaa 5/16 kalliosepelistä karkeuden ja koon osalta. Samoin se on hieman hankalampaa työstää mutta hintasuhteeltaan isompirakeinen sepeli on hieman edullisempaa. Käyttökohteita ovat samat kuin pienempikokoisella kalliosepelillä eli sokkelin ympärys, terassin alustat, pihan pinnat ja sellaiset vaativat kohteet missä tarvitaan todella hyvää veden läpäisykyä.
  • Kapillaarikatkosepeliä voidaan käyttää salaojasepelinä, jolloin minimoidaan salaojaputkistoon valuavan hienoaineksen määrä ja vähennetään tontille toimitettavien kiviainestuotteiden lukumäärää.
Tutustu kuvan tuotteisiin

Sepelit nopeasti aikaa säästäen toimituskohteeseen hihna-autolla, tilaa vaivattomasti sepelit verkkokaupastamme.

Tilaa verkkokaupasta


Hiekoitussepelit
Ruduksen verkkokaupassa on myynnissä kahta eri hiekoitussepelituotetta:

  • 3/6 hiekoitussepeli on kalliosta murskattua ja seulottua kiviainesta kooltaan 3-6 mm. Tuotetta käytetään teiden, katujen ja piha-alueiden hiekoittamiseen, mutta se ei ole kuivavarastoitua.
  • 3/6 ilmakuiva hiekoitussepeli on myös kalliosta murskattu, seulottu ja käytetään tiealueiden hiekoitukseen, mutta tämä sepeli on varastoituna kuivassa tilassa, jolloin tuote sopii erinomaisesti mm. taloyhtiöiden hiekoituslaatikoiden täyttämiseen.

 


Toimitusvaihtoehdot

Hihna-autolla tarkasti kohteeseen toimitettuna

Hihna-autotoimitus soveltuu hyvin rakennuksen sokkelin täyttämiseen, salaojituksiin sekä paikkoihin, minne lava-autoilta purkaminen on vaikeaa.

Kasettiautolla kätevästi ahtaisiinkin paikkoihin

Ruduksen kiviainekset helposti kohteeseen kasettiautolla ahtaissakin rakennuskohteissa.
Kun kiviaines tuodaan kasettiautolla  tontille ja pitää esimerkiksi välivarastoida tontille, tulee kiviaineksen myöhempää siirtoa varten olla kaivinkone. Tässä tapauksessa on myös tärkeää varmistaa, että välivarastointi on suunniteltu niin, ettei kiviaines sekoitu keskenään tai rakennuspaikan perusmaan kanssa!

Koura-autolla toimitus

Koura-autoa suositellaan kohteisiin, missä purku tapahtuu jonkin esteen yli. Nosturin kourien ulotuuvuus on noin 10-15 metriä molemmille auton sivuille ja noin 10 metriä ylöspäin.

Katso video miten asiakkaan mielestä sujui tilaus verkkokaupasta!

Jaa somessa