Tervetuloa {{ storeName }}

Aseta tuotteiden toimitusosoite:

Toimitusosoite:

Jokikunnostukset

Suomessa on paljon virtavesiä, jotka kaipaavat kunnostusta. Jokien, purojen ja koskien kunnostus on toimintaa, jolla pyritään muuttamaan vesistön tilaa paremmaksi.

Jokikunnostukset Fiskarsinjoen talkoot Ruduksen kutusora

Jokien kunnostus keskittyy usein koskipaikkoihin, ja tavoitteena on useimmiten palauttaa kaloille suotuisat olosuhteet ennallistamalla aiemmin perattuja virtapaikkoja. Ruduksen tuotevalikoimassa on tähän tarkoitukseen soveltuvaa kutusoraa sekä poikaskiviä. Kutusoraa voidaan käyttää kalojen kutusoraikon tekoon. Kutusoraikon materiaalin on oltava riittävän karkearakeista ja kuohkeaa, jotta mäti säilyy siellä talven yli. Keväällä soraikosta kuoriutuville poikasille on tärkeää löytää läheltä karkearakeista ja huokoista kivikkopohjaa, jonka suojiin ne voivat mennä viettämään ensimmäisen elinvuotensa.

Jokikunnostukset Fiskarsinjoen talkoot Ruduksen kiviaines toimitus

Rudus on ollut yhteistyökumppanina vuoden 2014 aikana Hollolan purokunnostuksessa sekä Fiskarsinjoen kunnostuksessa. Vuoden 2015 aikana tehtiin yhteistyötä muun muassa Kaakon jokitalkkari -hankkeessa.

Lue lisää jokitalkkari-hankkeesta: