Murskaus- ja louhintaurakointia ammattitaidolla

Rudus toteuttaa koko murskausprosessin kalliosta ja sorasta valmiiksi tuotteeksi. Oma louhinta ja laadunvalvonta varmistavat lopputuotteen hyvän laadun sekä keskittävät vastuun yhdelle urakoitsijalle. Louhinnassa käytössä on alan uusin teknologia.

Monipuolisella tuotantokalustolla laadukkaat kiviainestuotteet

Ruduksessa ollaan erikoistuttu siirrettävillä koneasemilla tapahtuvaan murskausurakointiin. Monipuolisen tuotanto- ja varakaluston ansiosta toteutamme erilaiset urakat sovittujen laatuvaatimusten ja aikataulujen mukaisesti. Käytössämme on valssi- ja keskipakomurskaimia, joilla valmistamme laadultaan vaativimmat tuotteet. Niiden avulla voimme myös optimoida tuotteiden jakaumia.

Ruduksella on myös useita pieniin, mataliin ja maisemointikohteisiin hyvin soveltuvia koneasemia. Ne soveltuvat ahtaisiin tiloihin lähelle murskeiden lopullista käyttökohdetta.


Soran ja kallion murskaus kiviainestuotteiksi

Jalostamme raaka-aineita kiintokalliosta, sorasta ja kierrätysmateriaaleista kiviaines-, asfaltti- ja betoniteollisuuden tarpeisiin sekä vientiin. Oma louhintaosasto sekä seulonta- ja pesulaitokset täydentävät murskaustoimintaa. Tuotteiden laatua valvotaan keskuslaboratorion ohjauksessa.

Olemme valmiita nopeisiin toimituksiin ja antamaan asiakkaille heidän tarvitsemaansa teknistä neuvontaa jo projektin suunnitteluvaiheessa.

Noudatamme SFS-EN ISO 9001- ja ISO 14001-standardien mukaisesti sertifioitua toimintajärjestelmää.