Soran ja kallion murskaus tuotteiksi

Ruduksen murskaus- ja louhintaurakointi -toimialalla on puolen vuosisadan kokemus kiviaineksista. Jalostamme raaka-aineita kiintokalliosta, sorasta ja kierrätysmateriaaleista kiviaines-, asfaltti- ja betoniteollisuuden tarpeisiin sekä vientiin.

Ruduksessa ollaan erikoistuttu siirrettävillä koneasemilla tapahtuvaan murskausurakointiin. Oma louhintaosasto sekä seulonta- ja pesulaitokset täydentävät murskaustoimintaa. Tuotteiden laatua valvotaan keskuslaboratorion ohjauksessa.

Olemme valmiita nopeisiin toimituksiin ja antamaan asiakkaille heidän tarvitsemaansa teknistä neuvontaa jo projektin suunnitteluvaiheessa.

Noudatamme SFS-EN ISO 9001- ja ISO 14001-standardien mukaisesti sertifioitua toimintajärjestelmää. Yritykselle on myönnetty RALA-pätevyys.

Referenssit

Rudus on jo useamman vuoden ajan saanut kiitettävän asiakaspalautteen toteuttamistaan urakoista.

Destia Oy
Morenia Oy
NCC Roads Oy
Nord Stream-kaasuputkihanke
Skanska Asfaltti Oy
Talvivaara Oy
Oy VR-Rata Ab